» Polityka prywatności - Kino Bajka
Polityka prywatności dla użytkowników serwisu internetowego Kina Bajka w Lublinie, działającego pod domenami: http://kinobajka.nazwa.pl, http://kinobajka.info, http://kinobajka.pl
Sylwester 2018 w kinie Bajka

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności dla użytkowników serwisu internetowego Kina Bajka w Lublinie, działającego pod domenami: http://kinobajka.nazwa.pl, http://kinobajka.info.

Kino Bajka w Lublinie, do którego należy serwisy działające pod domenami: http://kinobajka.nazwa.pl, http://kinobajka.infogromadzi, przechowuje oraz przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1

Anonimowość
Kino Bajka w Lublinie informuje, że naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług. Wszelkie powierzone nam przez Klienta informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami oraz przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych zapewniających optymalne bezpieczeństwo. W przypadku powierzenia wykonywania usług podmiotom trzecim, Kino Bajka bezwzględnie wymaga zachowania przez te podmioty obowiązujących w Kino Bajka standardów bezpieczeństwa. Kino Bajka zapewnia, że dane osobowe Klienta wykorzystywane będą tylko w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej Kino Bajka z Klientem umowy (lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy) oraz zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Klienta. Klientowi przysługuje min. prawo do żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych, dostępu do danych osobowych, żądania uzupełniania, uaktualnienia, zmieniania tych danych, otrzymywania informacji o udostępnianiu jego danych osobowych wskazanym podmiotom.

Cookies
Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Państwu najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. Kino Bajka może używać cookies do rozpoznania użytkowników, którzy wielokrotnie odwiedzają naszą stronę oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu przez użytkowników.

Zmiany w zasadach zachowania poufności
Kino Bajka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu.

Polityka ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kino Bajka w Lublinie.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Kinie Bajka, e-mail: kinobajka@o2.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi rezerwacji biletu na wybrany seans filmowy zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b/c. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4. Procesorem Państwa danych osobowych jest firma: BILETPRO, Maciej Krzysiek, Ul. Kmieca 5/21, 30-022 Kraków, NIP: 677-157-28-55.
  5. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Państwa dane osobowe są przechowywane do momentu realizacji usługi, o której mowa w punkcie 3.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji usługi, o której mowa w punkcie 3. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych uniemożliwi realizację usługi.
  10. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (za pośrednictwem cookies).
деньги в кредит наличными заявка на потребительский кредит потребительский кредит без справок срочный кредит без справок кредит на потребительские нужды оформить заявку на кредит онлайн кредит наличными взять кредит быстро получить онлайн кредит взять кредит наличными без справок